1. World Map/
  2. Asia/
  3. Japan/
  4. Japan Maps

Japan Maps

JAPAN MAPS:
ASIA MAPS:
ASIA REGIONAL MAPS:
MIDDLE EAST MAPS:
WORLD MAPS:
CUSTOM IMAGES & MAPS:

Japan Photographs

Japan map

Trending on WorldAtlas

Japan prefectures & their capitals

Region Capital
Aichi Nagoya-shi
Akita Akita Shi
Aomori Aomori Shi
Chiba Chiba
Ehime Matsuyama
Fukui Fukui-shi
Fukuoka Fukuoka-shi
Fukushima Fukushima-shi
Gifu Gifu-shi
Gunma Maebashi-shi
Hiroshima Hiroshima-shi
Hokkaido Sapporo
Hyogo Kobe
Ibaraki Mito-shi
Ishikawa Kanazawa-shi
Iwate Morioka-shi
Kagawa Takamatsu-shi
Kagoshima Kagoshima-shi
Kanagawa Yokohama
Kochi Kochi-shi
Kumamoto Kumamoto
Kyoto Kyoto
Mie Tsu-shi
Miyagi Sendai-shi
Miyazaki Miyazaki-shi
Nagano Nagano-shi
Nagasaki Nagasaki-shi
Nara Nara-shi
Niigata Niigata-shi
Oita Oita
Okayama Okayama-shi
Okinawa Naha-shi
Osaka Osaka-shi
Saga Saga-shi
Saitama Saitama
Shiga Otsu-shi
Shimane Matsue-shi
Shizuoka Shizuoka-shi
Tochigi Utsunomiya-shi
Tokushima Tokushima-shi
Tokyo Tokyo
Tottori Tottori
Toyama Toyama-shi
Wakayama Wakayama-shi
Yamagata Yamagata-shi
Yamaguchi Yamaguchi-shi
Yamanashi Kofu-shi

Countries of Asia